Contact Us
053-719 231, 085-154-9569

“ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดี ๆ ในเชียงราย ของคุณนะคะ”

เช่ารายเดือน
แบบห้องสตูดิโอเซอร์วิส
อพาร์ทเมนต์

" ส ถ า น ที่ ใ ก ล้ ๆ โ ร ง แ ร ม "

ถนนคนเดินเชียงราย - 500 เมตร

หอนาฬิกา – 740 เมตร

ว ัดพระแก้ว – 530 เมตร

ว ัดพระสิงห์ – 530 เมตร

ว ัดพระธาตุดอยทอง – 530 เมตร

เสาสะดือเมืองเชียงราย - 560 เมตร

วัดมุงเมือง – 590 เมตร

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค – 680 เมตร

การเดินทางมาโรงแรม

เลขที่ 85 ถนนบรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-719 231 โทรศัพท์มือถือ 085-154-9569 อีเมลล์ MorningdewChiangrai@gmail.com

แผนที่ตั้งโรงแรม